Galerija

Sūnu tīrīšana

Jumtu apkope – ikgadējā jumta stāvokļa pārbaude, sīkie jumta remontdarbi, lapu un gružu tīrīšana no teknēm, jumtu krāsošana, mazgāšana, attīrīšana  no sūnām un apstrāde ar pretsūnošanas līdzekļiem; Dūmeņu un ventilācijas kanālu apkope ,  skursteņu tīrīšana, skursteņslauķu pakalpojumi, dūmvadu pārmūrēšana, skursteņu virs jumta daļas virsmas apmešana.

Ziemā piedāvājam veikt:

Jumtu attīrīšana no sniega un ledus - sniega tīrīšana, savākšana, lāsteku, ledus atskaldīšana, sniega savākšana no ietves. Piekļūsim grūti pieejamās vietās un lielos slīpumos. Jumta apsekošana pavasarī , ja esam veikuši sniega tīrīšanu.

Vai Jūs zinājāt, ka jumts ik gadu ir jāapseko un jākopj?

Jumts ir viens no būtiskākajiem konstruktīvajiem elementiem būvē. Nepareizi izvēlēts jumta segums, nekvalitatīvi ieklāts, savlaicīgi neveikts jumta remonts vai neveikti ikgadējie plānotie jumta apkopes darbi var būtiski samazināt jumta un arī visas būves ekspluatācijas laiku un vērtību.

Regulāri apsekojot jumtu tiek atklātas tā tecēšanas vietas. Savlaicīgi veicot jumta remontu tiek novērsta iespēja, ka tiks bojātas jumta nesošās konstrukcijas, kas saīsinās jumta kalpošanas laiku un novedīs pie lielākām remonta izmaksām. Arī ūdens noteksistēmai ir nepieciešama regulāra apkope. Vismaz reizi gadā teknes ir jaiztīra no lapām un smiltīm, pretējā gadījumā ūdens noteksistēma aizdambējas, un ūdens netiek novadīts notekcaurulēs, bet notekot gar fasādi bojā ēkas apmetumu.

Piedāvājam slēgt jumta apsaimniekošanas līgumu ar fiksētu ik mēneša maksu.

Mūsu pieredze dažāda veida jumtu segumu renovēšanā un remonta darbu veikšanā dod iespēju sniegt mūsu klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus jumtu apkalpošanas jomā. Noslēdzot jumta apsaimniekošanas līgumu ar SIA EIRO JUMTI, Jūsu īpašumā jumti tiks regulāri apsekoti, tiks veikti sīkie remontdarbi - iztīrītas ūdens noteksistēmas, un Jūs vienmēr būsiet informēti par jumta stāvokli un nepieciešamajiem remontdarbiem jumta uzlabošanai.

Jumtu apsaimniekošanas līguma ietvaros piedāvātie pakalpojumi:

  • Pirmreizējā defektācijas akta sastādīšana – pieņemot jumtu apsaimniekošanā tiek novērtēts jumta esošais stāvoklis, noteiktas problēmas gan jau eksistējošas, gan nākotnē sagaidāmas;
  • Rekomendācijas jumta stāvokļa uzlabošanai – pamatojoties uz defektācijas aktu, mūsu ieteikumi, rekomendācijas problēmu novēršanai un esošā jumta stāvokļa uzlabošanai;
  • Jumta remonta materiālu un darbu tāmes sastādīšana - ja nepieciešams, veikt jumta remontu vai jumta seguma nomaiņu, tiek sastādīta darbu izmaksu tāme, ko pasūtītājs var izmantot remontdarbu budžeta plānošanai un izmantot kā kontroltāmi cenu aptaujas rīkošanai;
  • Jumta ikgadējā apsekošana – jumta stāvokļa novērtēšana, izmaiņas gada laikā (tiek sastādīts akts un sniegtas rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem );
  • Jumta apkopes darbi – jumta tekņu tīrīšana, iekšējo noteku tīrīšana (jumta daļā), jumta plaknes tīrīšana un nelielu jumta remontdarbu veikšana (vienu reizi gadā, pirms ziemas);
  • Divas reizes gadā „avārijas situācijas” izsaukumi – veicam visus nepieciešamos darbus, lai novērstu dabas stihiju vai ari citu negadījumu rezultātā radītos jumta bojājumus. (Materiālu un darba izmaksas par veiktajiem darbiem sedz pasūtītājs.)